Vi uppträder i skolor, på daghem och bibliotek. Vi kommer gärna också på barnevenemang och barnkalas! Vi ordnar också dramaworkshop. Vill ni ha musik så ska vår orkester: Tonbagare ta hand om det! Vi turnérar i hela Finland!
IMG_20171109_093302

Bild: Ilkka Nyqvist (i Sibbo bibliotek)

Den Klingande Grodan bildades sommaren 2011 av en arbetsgrupp som vill utöka och berika utbudet av teater för barn i verksamhetsområdet Österbotten. Genom sagoberättande, gestaltning, lek, levande sång och musik vill vi nå ut till vår publik och få dem aktivt involverade i teaterns lek. Vi producerar föreställningar som är konstnärligt av hög kvalité och professionellt välutförda. I samband föreställningarna vill vi framhäva drama som metod, detta genom att kombinera dramaworkshoppar i vilka föreställningen behandlas med dramats tematik. Föreställningarna är anpassbara till den miljö som erbjuds vid det lokala dagiset, biblioteket eller skolan, allt för att kunna nå ut till så många som möjligt. Vi tar teater till platser där teaterutbudet för barn är begränsat eller där det inte finns möjlighet att besöka en teater.

Den Klingande Grodan gör musik- och teaterföreställningar för barn i dagis- och lågstadieåldern. Gruppens verksamhetskrets riktar sig utöver barnen även till dagispersonal, lärare och dagvårdare. Barnens föräldrar är också en viktig målgrupp för oss, vi vill ge dem möjlighet att tillsammans med sina barn få dela kulturella upplevelser och därav ge dem möjlighet att fostra sina barn inom konst och kultur. Vår verksamhet gynnar också andra aktörer som arbetar med barnens välmående t.ex. bibliotek samt olika konst-, sport- och kulturföreningar.

Suomeksi