Grodan Klings Jollerjam är en trevlig musikresa, var bebisar får höra olika instrument och ljuva visor

Grodan Klings Jollerjam är vår första teaterföreställning som är riktad för bebisar. Det är en musikalisk resa till nya ljudupplevelser med olika instrument, rytmer och melodier med Grodan Kling och Amalia Anka som guider. Sju olika visor tar upp saker som är aktuella för målgruppen: allt från magblåsningar till kurragömma och från hunger-vrede till ljuva gungandet. Varje sång kommer med en lek som de vuxna får leka med sina bebisar!

Visor: Pia Leinonen

Instrument: Joni Tiala

Ålderrekommendation: 4-18mån

Tid: ca. 20min

Du kan också beställa föreställningen till din bebisklubb eller evenemang

Vi behöver en spelyta på ca 2×2 meter för oss som uppträder och så borde det finnas fri golvyta för de som deltar. Föreställningen fungerar bra till exempel på det viset att deltagare formar en halvcirkel runt oss så att alla ser bra. Max. antal publiken beror på utrymmet. I ett större rum rymms ca 10 bebisar med sina vuxna bra och i en större sal kunde det vara bra att hålla antalet bebisar under 20 så att stämningen hålls lugn och alla kan höra akustika instrument.

SUOMEKSI

Annons